⭐️ Registrerat företag

⏳ Snabb leverans på 0-15 minuter!

Vem äger TikTok i Amerika?

Vem äger TikTok i Amerika?

TikTok har på kort tid blivit en världsledande plattform för delning av korta videoklipp och har skapat en sensation bland användare i alla åldrar över hela världen. Men när det gäller ägarskapet av TikTok i Amerika har det funnits mycket förvirring och kontroverser. I denna artikel kommer vi att diskutera ägandet av TikTok i Amerika och utforska de aktörer som är inblandade. Vi kommer också att ge en insikt i hur ägarskapet har påverkat användarna och säkerheten på plattformen.

Varför är ägarskapet av TikTok i Amerika viktigt?

Ägarskapet av TikTok i Amerika är av stor betydelse av flera skäl. För det första är TikTok en gigantisk plattform med miljontals användare i Amerika. Plåtfomen tillåter användarna att dela korta videoklipp, oftast med musik i bakgrunden, vilket har blivit populärt både bland unga och äldre användare. På grund av TikToks inflytande och användarbas, ser många individer och organisationer det som viktigt att veta vem som äger plattformen.

Ytterligare en anledning till att ägarskapet är viktigt är att användare är oroade över integritet och säkerhet på plattformen. Med tanke på att TikTok samlar in en stor mängd användardata, inklusive personlig information och beteende att varje enskild användare, är det avgörande att veta vem som har kontroll över denna information och hur den används. Dessa bekymmer har lett till oro bland både allmänheten och myndigheter i Amerika.

Inledande ägare av TikTok i Amerika

I början ägdes TikTok av det kinesiska företaget ByteDance Ltd., som grundades av Zhang Yiming år 2012. ByteDance är en av de snabbast växande teknikföretagen och är mest känt för sina produkter inom sociala medier, inklusive Douyin (en version av TikTok för den kinesiska marknaden) och Jinri Toutiao, en populär nyhetsapp i Kina. ByteDance hade stor framgång i hemlandet och ville expandera internationellt, vilket ledde till skapandet av TikTok.

ByteDances förvärv av Musical.ly och lanseringen av TikTok

För att kunna expandera internationellt förvärvade ByteDance Musical.ly, en annan populär plattform för att skapa och dela korta musikvideor, år 2017. Genom detta förvärv kunde ByteDance nå en bredare publik internationellt och också dra nytta av de funktioner och teknik som Musical.ly hade utvecklat.

Kort efter förvärvet av Musical.ly beslutade ByteDance att lägga ner plattformen och lansera TikTok istället. TikTok använde sig av samma grundläggande funktioner och gränssnitt som Musical.ly, men med några förbättringar och nya funktioner. ByteDance såg snabbt en enorm framgång för TikTok och under de senaste åren har användningen och populariteten för plattformen bara vuxit.

Amerikanska myndigheters oro över TikToks ägarskap

I ljuset av TikToks snabba tillväxt och popularitet i Amerika har det funnits oro och misstankar kring ägarskapet. Många myndigheter, inklusive regeringen och underrättelsetjänster, har uttryckt oro över att TikTok samlar in och hanterar användardata. Flera bekymmer har framförts om att användardata kan skickas till kinesiska myndigheter, eftersom ByteDance är ett kinesiskt företag.

De amerikanska myndigheterna har också varit oroliga för att TikTok kan användas för att sprida desinformation och påverka opinionsbildning i Amerika. Dessa bekymmer har lett till att flera undersökningar och granskningar genomförts för att utvärdera säkerheten och integriteten för TikTok och dess ägare.

Uppdatering om ägandeskapet av TikTok i Amerika

För att svara på oro och misstankar beslutade ByteDance år 2020 att skapa TikTok Global, ett samriskföretag mellan ByteDance och flera amerikanska företag. Fyra företag i Amerika – Oracle, Walmart, Sequoia Capital och Coatue Management – föll överens om att gå in som investerare och minoritetsägare av TikTok Global.

Enligt denna nya plan skulle TikTok Global ha sitt säte i Amerika och en majoritetsandel av ägandet skulle vara i amerikanska händer. Dessutom skulle TikTok Global kontrolleras och drivas av ett separat amerikanskt moderbolag, medan ByteDance skulle behålla en viss andel av ägandet. Detta arrangemang var avsett att lugna oro och misstankar från amerikanska myndigheter och användare.

Aktuell ägarstruktur för TikTok i Amerika

För närvarande är ägarstrukturen för TikTok i Amerika som följer:

Företag Andel av ägande
ByteDance Ltd. 80%
Oracle 12.5%
Walmart 7.5%

Som tabellen visar äger ByteDance fortfarande en betydande majoritetsandel av TikTok Global. Oracle och Walmart är båda mindre investerare och har en mindre ägarandel. Denna ägarstruktur ger ByteDance fortsatt kontroll över verksamheten och har inte helt eliminerat oro och misstänksamhet kring ägarfrågorna.

Slutsatser och framtid för ägarskapet av TikTok i Amerika

Ägarskapet av TikTok i Amerika har varit föremål för stor uppmärksamhet och debatt. Med tanke på TikToks enorma popularitet och användarbas är det avgörande att ägarskapet är tydligt och transparent, särskilt när det gäller hanteringen av användardata och integritet. ByteDances skapande av TikTok Global och inkluderingen av amerikanska investerare var ett försök att adressera vissa av dessa bekymmer, men det har ännu inte helt lugnat oro och misstänksamhet från alla parter.

Det återstår att se hur ägarskapet av TikTok i Amerika kommer att utvecklas och om det kommer att finnas ytterligare förändringar eller justeringar för att öka transparensen och tillfredsställa oroliga parter. Under tiden fortsätter miljontals användare att använda och skapa innehåll på TikTok, vilket gör det till en mångsidig och framgångsrik plattform trots ägarskapskontroversen.

Så, vem äger TikTok i Amerika? Svaret är att huvudägaren är ByteDance, med Oracle och Walmart som mindre investerare. Den exakta ägarstrukturen kan dock behöva ytterligare förtydliganden och justeringar för att lugna alla oro och misstänksamhet.

Leverans på 0-15 minuter.

24 timmar om dygnet

Garanti

Alltid gratis påfyllning

Alltid redo att hjälpa till

Snabba svar på frågor

100% säker betalning

MasterCard / Visa